خودرو

رها خودرو
(Store) - 2 likes
1761: حجم موتور
تعداد سیلندرها:4
آرایش قرار گیری سیلندرها:خطی شیبدار
نوع جعبه دنده :جعبه دنده دستی
حداکثر سرعت :182
سیکل ترکیبی مصرف سوخت:9 لیتر در 100 کیلومتر
$7,250.00
In Stock
Shipping methods  
Write a Review
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Average User Rating
Based on 0 reviews

Information

Share and Report

Overview