Forums » Off-Topic Discussions

เรื่องที่ผู้ชายไม่ควรพลาดความเชื่อผิดๆ ในการ “อดอาหาร”

  • 34 posts
  July 13, 2020 2:24 PM +0430

  ความเชื่อผิดๆ ในการ “อดอาหาร” ลดความอ้วน

  เทคนิคบ่อยครั้งที่ผู้ที่ต้องการจะลดความอ้วน มักมีความเชื่อผิด ๆ ว่า “การอดอาหาร” ช่วยลดความอ้วนได้ เพราะร่างกายจะได้รับพลังงานจากอาหารน้อยลง แล้วไปดึงไขมันที่ร่างกายสะสมไว้มาใช้แทน แต่รู้หรือไม่? ว่าการอดอาหารเพื่อลดความอ้วนเป็นความคิดที่ผิดมหันต์ เพราะจะส่งผลเสียต่อร่างกายหลายประการ ซึ่ง Tonkit360 จะขออาสามาอธิบายให้ฟัง

  ได้ไม่คุ้มเสีย หากจะลดความอ้วนด้วยการอดอาหาร


  การอดอาหาร แม้ว่าในระยะแรกจะช่วยให้ผอมได้จริง แต่เป็นการผอมที่ไม่ยั่งยืน เนื่องจากร่างกายไม่ได้กำจัดไขมันทิ้งไป เพราะสิ่งที่ร่างกายสูญเสียเมื่อเราลดน้ำหนักคือ น้ำ กล้ามเนื้อ และไขมันตามลำดับการอดอาหารทำให้ระบบการเผาผลาญเสีย กล่าวคือ เมื่อร่างกายได้รับพลังงานน้อยกว่าที่เคย ร่างกายจะดึงพลังงานจากส่วนอื่นมาใช้ น้ำหนักจึงลดอย่างรวดเร็วในระยะแรก เพราะน้ำและกล้ามเนื้อหายไป แต่เมื่อร่างกายปรับตัวให้ใช้พลังงานน้อยลงตามที่กินเข้าไป ร่างกายจะเผาผลาญได้น้อยลง น้ำหนักจึงไม่ลดในระยะต่อมา และเมื่อกลับมากินอาหาร ร่างกายได้พลังงานมากกว่าหรือเท่าเดิม แต่เผาผลาญได้น้อยลง จึงเกิดภาวะ “โยโย่” หรืออ้วนกว่าเดิมนั่นเอง

  • 72 posts
  July 13, 2020 5:16 PM +0430

  Bareilly Escort | < | > | Bareilly Escort | < | > | Bareilly Escort | < | > | Bareilly Escort | < | > | Bareilly Escort | < | > | Bareilly Escort | < | > | Bareilly Escorts | < | > | Bareilly Escorts | < | > | Bareilly Escorts | < | > | Bareilly Escorts | < | > | Bareilly Escorts | < | > | Bareilly Escorts | < | > | Bareilly Escort Service | < | > | Bareilly Escort Service | < | > | Bareilly Escort Service | < | > | Bareilly Escort Service | < | > | Bareilly Escort Service | < | > | Bareilly Escort Service | < | > | Bareilly Call Girls | < | > | Bareilly Call Girls | < | > | Bareilly Call Girls | < | > | Bareilly Call Girls | < | > | Bareilly Call Girls | < | > | Bareilly Call Girls | < | > |